Notatka o mojej wystawie

Notatka pojawiła się w Internecie.
www.cracow.pl
Kto jest autorem? Ładnie napisane. Wystawa już zamknięta, ale można zobaczyć jeszcze 3 obrazy.


Katarzyna Kopańska Jasne pastwiska

Usytuowana przy osowiałym placyku u zbiegu ulic Podbrzezie i Brzozowej Raven jest stosunkowo młoda – działa od sześciu lat. Prezentuje obrazy, meble, rzeźbę i przedmioty sztuki użytkowej. Można tu znaleźć prace artystów XIX-wiecznych, z przełomu wieku, okresu Ecole de Paris, Grupy Krakowskiej, a także współczesnych. Galeria specjalizuje się w meblach z okresu art déco. Już od lutego goszczą tu wielobarwne, karnawałowe, żywiołowe, jadowicie nasycone, promieniujące radosną witalnością Jasne pastwiska Katarzyny Kopańskiej. Stylizowane kształty gór, mórz, jezior, rzek, budowli, ludzi, zwierząt malarka umieszcza w rozległym, barwnym pejzażu. Nie jest łatwo zakwalifikować jej prace, jednak na pierwszy rzut oka wydają się czerpać z konwencji malarstwa śródziemnomorskiego. Szczerze mówiąc, nie ja pierwsza mam wrażenie, że nie sposób w miarę wiernie opisywać złożoności tych obrazów, bo każdy z nich w dalszych lub bliższych planach ma swoje ikonograficzne zagadki ukryte w szczegółach. Dostrzegam dużych i malutkich bohaterów, ważne lub mniej ważne elementy, wysunięte na pierwszy plan lub zagubione w pejzażowym bogactwie. Myślę, że dopiero bezpośredni kontakt, kontemplacja tych magicznych kompozycji daje możliwość przeżywania ich jaskrawej wielobarwności. Potrafi ona pobudzić emocje i już sam ten fakt decyduje, że wizytę w galerii przy osowiałym placyku śmiało polecam. Oficjalnie wystawa trwa do 7 kwietnia, ale większość prac zostanie w galerii co najmniej do końca miesiąca.

Komentarze