Psi Omega czy może Phi na Plantach w Krakowie

Buk kształtem przypomina wypadkową trzech greckich liter: małej Phi  φ, małej Psi ψ  i małej Omegi ω.

Komentarze